Data publikacji:  2019-04-25  Kategoria:  Aktualności

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych realizowany przez Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne/ORKE - udostępnienie na zasadzie wolnych zasobów

1 zjazd stacjonarny trenerów wszystkie KK

2 zjazd stacjonarny trenerów 5 KK

3 zjazd_stacjonarny trenerów 5 KK

4 zjazd stacjonarny trenerów 5 KK

5 zjazd stacjonarny trenerów 5 KK

loga