Data publikacji:  2019-05-06  Kategoria:  Aktualności
  1. Doświadczenia, eksperymenty i inne metody aktywizujące wspierające uczniów
  2. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania i uczenia się
  3. Doskonalenie kompetencji porozumiewania się w językach obcych oraz kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej
  4. Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów
  5. Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej